wprowadzenie produktu na rynek

Produkt marketing – wprowadzenie produktu na rynek

Wprowadzenie produktu na rynek wymaga ogromnego nakładu pracy, analiz i zaplanowania oraz wybór strategii. Klasyczne metody promowania produktów mogą się w tym przypadku nie sprawdzić, choćby dlatego, że produkt jest nieznany. Jak działać zanim produkt wprowadzimy na rynek?

Definicja produktu


Produkt to każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko, co może być oferowane na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa (profesjonalna), miejsce, organizacja bądź idea.

Każdy produkt ma za zadanie spełnić swoją podstawową funkcję użytkową, mianowicie zaspokojenie potrzeb jego nabywcy.

Cykl życia produktu

Produkty wprowadzane na rynek posiadają określony cykl przebywania na nim. Są to fazy cyklu życia produktu. Fazy te są bardzo intuicyjne i obejmują:

  • wprowadzenie produktu na rynek
  • wzrost sprzedaży danego produktu
  • nasycenie rynku produktem tak zwana dojrzałość
  • spadek sprzedaży produktu

Wprowadzenie produktu na rynek

Wprowadzenie produktu na rynek to pierwsza faza cyklu życia produktu.
W przypadku nowego produktu, niezwykle istotne jest zadbanie o jego rozpoznawalność wśród potencjalnych klientów. W fazie tej, sprzedaż produktu rośnie dość wolno. Jest to naturalny proces, ponieważ świadomość istnienia produktu jest nikła dlatego też klasyczna reklama w wyszukiwarkach może nie przynieść spodziewanego efektu.

Pierwsza faza cyklu życia produktu

Z założenia faza pierwsza życia produktu, czyli wprowadzenie produktu na rynek jest dość droga. Sprzedaż cechuje się powolnym wzrostem na relatywnie niskim poziomie. Koszty produkcji produktu są znacznie odczuwalne. Wszystko to sprawia, że najczęściej etap ten kończy się poniesioną stratą w biznesie. Jest to jednak sytuacja standardowa i z natury właściciele marek, mają świadomość takiego obrotu sprawy. Kwestia zagrożenia ze strony konkurencji nie ma miejsca w tej fazie. Zakładając oczywiście, że wprowadzany produkt jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

Strategie marketingowe – modele

W czasie wprowadzania produktu na rynek, stosowana jest jedna z poniższych strategii:

  • pierwsza to strategia szybkiego „zbierania śmietanki” – produkt posiada wysoką cenę, przy jednoczesnym wysokim budżecie reklamowym, sprawdza się dla zupełnie nowych, nieznanych produktów
  • druga to strategia wolnego „zbierania śmietanki” – produkt posiada wysoką cenę, przy ograniczonym budżecie na marketing, strategia jest korzystna gdy klienci mają świadomość istnienia produktu, jednocześnie są w stanie wydać wyższą kwotę na zakup, można stosować tę strategię gdy konkurencja nie istnieje, lub jest stosunkowo niewielka
  • trzecia to strategia szybkiej penetracji – polega na ustaleniu niskiej ceny na produkt oraz wysokiego budżetu na promocję. Udział w rynku szybko się zwiększa, a firma zyskuje na skali sprzedaży ogółem,
  • czwarta, czyli strategia wolnej penetracji – oznacza niską cenę i niski nakład w budżecie reklamowym. Strategia ta jest dość bezpieczna o ile konkurencja jest niska. Zyski w tej strategii liczone są w sposób długookresowy.

Zależnie od wyboru konkretnej strategii marketingowej, faza wprowadzania produktu na rynek opiera się o budżet reklamowy, dostosowany odpowiednio do narzędzi marketingowych.

Marketing produktowy dzięki internetowi daje niezwykle szerokie pole manewru, w kwestii doboru kanału komunikowania o nowym produkcie. Począwszy od dobrze zoptymalizowanej witryny internetowej lub landing page, przez content marketing, social media marketing oraz płatne kampanie reklamowe.

Dobrze dobrane narzędzia pozwalają dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych odbiorców, których trafne sklasyfikowanie, daje podstawy przypuszczać, że kolejna faza wzrostu sprzedaży produktu, rychło nadejdzie.